Хомеопатия

Хомеопатията е холистична наука и лечебна система, която разглежда човек като единство от душа, тяло, ум и емоции. Немският лекар Самуел Ханеман е бащата на Хомеопатията, като я създава през 19 век. Целият си живот той отдава, за да изследва и усъвършенства нейната лечебна сила и да я утвърждава.(повече за историята на възникването на хомеопатията тук)

Хомеопатията следва основния принцип, че подобното се лекува с подобно – Similia Simillibus Currentur (от гр. Език homoios – подобен и pathos – страдание). (За всички принципи в тази холистична лечебна система може да прочетете тук). Традиционната медицина почива на алопатичния принцип на лечение или на противоположността (allos – друг, противоположен; pathos – страдание).

Хомеопатията се позовава на т. нар. виталистична теория. Тази теория е свързана с разбирането, че всеки човек притежава жизнена сила, която ако е в динамично равновесие – човек е здрав. Болестта идва, когато жизнената сила е разстроена.

Холистична Наука

Лечебна Система

Подобното се лекува с подобно

Виталистична теория

Как се прави хомеопатично предписание?

Хомеопатично предписание се прави след проведено подробно интервю с класически хомеопат. Информацията, която хомеопатът събира за клиента е свързана с неговото емоционално и физическо състояние, с менталната му картина. Така лечителят избира най-подобното лекарство, което да помогне човека, за да се излекува.

Как действа хомеопатичното лекарство?

Интересно е да се каже, че хомеопатичното лекарство има две действия върху организма на човек. Първичното действие е самия стимул за жизнената сила чрез приема на хомеопатичното лекарство, който я подтиква към излекуване. Вторичното действие е самото задвижване на жизнената сила в посока излекуване на организма и стремеж към постигане на хомеостаза.

В обобщение ХОМЕОПАТИЯТА е ХОЛИСТИЧНА ЛЕЧЕБНА СИСТЕМА, която подпомага човек към самооздравяване, задвижвайки жизнената му сила в посока постигане на ХОМЕОСТАЗА.

Свържете се с мен

Потърси грижа за душата и тялото като се свържеш с мен. Усети точния момент за себе си и го направи!