Свържете се с мен

Име: Диана Дичева;

Тел: 0887 251 886;

Е-mail: dia.dicheva12@gmail.com

Facebook: dia.holistic

Запознайте се с моите услуги

В своята работа като холистичен психолог, гещалт консултант и класически хомеопат, аз ще бъда спътник за теб в твоето пътешестие на живота, в срещата ти с вътрешния ти свят. Аз ще бъда твое огледало и ще давам обратна връзка за това какво аз наблюдавам, какви усещания и чувства изпитвам в контакта си с теб и преживяванията ти.