Какво представлява Гещалттерапията?

Немската дума „гещалт“ в превод означава „форма, модел, организация“. Гещалттерапията използва холистичен подход при лечението и личностното израстване за всеки човек. Център в изследването по време на пътуването към себе си е чувстването, мисленето, усещането „ТУК и СЕГА“. Терапевтичният процес е едно пътуване, което има за цел да подпомогне клиента да се научи да преминава успешно и разрешава свои нерешени проблеми. Личността се научава да следва себе си, като разпознава  и удовлетворява нуждите си; като се наслаждава на собствените си преживявания и опит; като  приема и цени цялата си същност. Гещалт терапията подпомага човек в личностното му израстване и себе-утвърждаване.

Осъзнаване

Цялостност

Интеграция

Тук и Сега

Отговорност

Личен избор

По време на терапевтичния процес терапевтът:

  • Придружава клиента си към постигане на ОСЪЗНАВАНЕ, защото вярата на гещалттерапията е, че всеки има вътре в себе си знанието кое е най-добро за него;
  • Подпомага увеличаване способността на клиента да ПРАВИ ИЗБОРИ;
  • Насърчава клиента към ОПОЗНАВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ЕМОЦИИ, ЧУВСТВА, МИСЛИ, УСЕЩАНИЯ В ЛИЧНОСТТА му;
  • Подкрепя клиента в ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЕБЕ СИ И ИЗБОРИТЕ СИ;
  • Предлага ПОНЯКОГА и ако прецени различни експерименти, които засилват ПРЕЖИВЯВАНЕТО И ЧУВСТВАНЕТО.

Връзката между терапевт и клиент се основава на:

  • Автентичното и искрено АЗ-ТИ взаимоотношение;
  • Диалог между клиента и терапевта;
  • В Центъра стои преживяването в настоящето;
  • Без осъждане на мисли, чувства, емоции, усещания. Клиентът е приет такъв какъвто е;
  • Терапевтът осигурява подкрепа за клиента си.

Целта на Гещалт терапията е да „събуди“ или мобилизира хората, за да бъдат достатъчно гъвкави и осъзнати да се справят по-добре с техния живот, отколкото са го правили преди да започнат терапията.

Свържете се с мен

Потърси грижа за душата и тялото като се свържеш с мен. Усети точния момент за себе си и го направи!